Over misdaad en straf en loon…

PaulHet is een bekend gegeven dat er bij warm weer meer wetsovertredingen en misdaden begaan worden dan wanneer het koud is. Het feit dat er minder volk op straat verkeert leidt automatisch tot minder openbaar geweld en gedoe. Het zal mede hierom zijn dat de Noordelijke landen lage misdaadcijfers kennen (Tornio moet dan uiterst veilig zijn, nu het hier ‘s ochtends min 20 is). Finnen staan in sommige buitenlanden (lees: Zweden) misschien bekend als brute vechtersbazen, maar in eigen land gedragen ze zich over het algemeen rustig (zolang ze nuchter zijn in elk geval).

De gevangenispopulatie in Finland is dan ook zeer bescheiden. Desondanks is er zorg bij de autoriteiten vanwege het sterk toegenomen aantal buitenlandse gevangenen in Finse gevangenissen; er zijn er nu al 400 (waarvan, interessant genoeg, een derde afkomstig is uit Roemenië en Bulgarije). Er gaan stemmen op aan de rechterzijde van het politieke spectrum om buitenlandse gedetineerden hun straf te laten uitzitten in eigen land. Gevangenisdirecteuren plaatsen evenwel een bezorgde kanttekening bij dit streven, want als een land als Zweden Finse gedetineerden zou gaan repatriëren naar Finse gevangenissen, zou er op slag een cellentekort ontstaan. Ik vraag me af of er ook meer Nederlanders in buitenlandse gevangenissen zitten dan vice versa? En hoeveel Nederlandse misdadigers er vrij rondlopen in het buitenland, is voor een ex-pat ook een toepasselijke vraag.)

Ik geef ruiterlijk toe een ex-bajesklant te zijn. Ik werd vroeger als zo gevaarlijk beschouwd dat ik in het voormalig concentratiekamp Vught werd ingesloten voor een jaar. Het viel naderhand, toen ik weer vrij was, dan ook niet mee een verklaring van goed gedrag los te krijgen om mijn vak als educator uit te kunnen oefenen. De ambtenaar die erover ging siste me (met consumptie) toe dat “ze” wel wisten van mijn criminele verleden en dat ik nu niet moest denken dat alles peperkoek en ei was: “Ze” hielden me in de gaten.

Wat ik gedaan heb? Daar wil ik niet mee koketteren. Ik schrijf er wellicht nog wel eens een blogje over. U kunt in de misdaadstatistieken naslaan wat je allemaal niet moet uitspoken om in Nederland voor 12 maanden achter slot en grendel te verdwijnen… Ik wist destijds nog niet dat zo’n veroordeling ooit nog eens goed zou kunnen staan op mijn CV. Er is momenteel een schrikbarend tekort aan kamerleden van links met een passend verleden die het overwicht van de PVV fractie op dit gebied kunnen uitbalanceren. Één SP:er heeft een veroordeling voor rijden onder invloed en een kamerlid van Groen Links heeft wel eens een boete gehad voor zwartrijden, wat een watjes! Ik stel mezelf bij deze kandidaat, als zware jongen, om het Nederlandsche parlement weer in evenwicht te brengen. Ik lust die jongens van Wodan Wilders rauw.

(Eventuele aanzoeken uit den Haag gaarne per telegram aan mijn adres. Vermelding van belastingvrije vergoedingen en wachtgelden is opportuun.)

This entry was posted in Paul Nijbakker and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s