Bericht uit Zaiwaland 10 – Iets rechtgezet

Vergeten te posten, al in april geschreven… Maar GELUKKIG is de inhoud van dit bericht van tamelijk tijdloze aard. En ook biedt het een aardige vooruitblik op de nieuwe documentaire over ons die binnenkort eindelijk te zien zal zijn.

Oei, de foto’s zijn een beetje te groot, of een beetje raar! Weet nog niet hoe dit te veranderen in het vernieuwde WordPress. Eh, Paul….?

Wij wonen en werken in het Prop Roots Children’s Activity Center dat wij op eigen houtje hebben laten bouwen in een dorpje van de Jǐngpō-minderheid hier in het Chinees-Birmese grensgebied. De Jingpo-kinderen zijn integer en sociaal en spreken meerdere talen. Ze zijn verrekte handig en zitten vol artistiek talent en kennis over de hen omringende natuur. Maar de gevaren van ledigheid en drugs liggen overal op de loer en het onderwijs is benedenmaats. Wij verhogen hun zelfvertrouwen en gevoel voor individualiteit en verlenen hen een platform voor hun creativiteit. Aanleiding voor onze vestiging hier was mijn hechte band met de Jingpo door de jaren heen waarin ik onderzoek deed naar hun Zǎiwà-taal, en dat we wisten dat we iets aan de sociale problemen zouden kunnen doen, met name voor de kinderen. Ikzelf ben al 25 jaar “Chinees”, sinoloog en ’s werelds Zaiwa-specialist, maar verder vooral kunstenaar gebleven. Zonder mijn vrouw Lǐ Yáng was er geen Prop Roots. Zij was jarenlang juriste en Communications-expert voor internationale grote NGO’s. PROP ROOTS is een kristallisatie van ons beider achtergronden, en het bewijs dat zélfs in China grassroots en non-profit mogelijk zijn!

Oplettende lezers zal het opgevallen zijn dat de cursieve intro bij deze rubriek iedere keer weer iets anders is. Aan deze wispelturigheid is te merken dat niet de redactie maar ikzelf de schrijver ervan ben. Déze versie bevalt mij het meest, omdat ik mijn vrouw Li Yang nu wat overtuigender de waardering heb verleend die zij verdient.

Li Yang

Dat ik, opgegroeid in Dordrecht/Papendrecht (of all places!), zo compleet versinificeerd en ver-Zaiwaat mijn jaren slijt hier in den bamboe is nog tot daaraan toe. De ware China-kenners onder u zullen beseffen onder wat voor druk Li Yang moet staan, omdat zij als Chinese vrouw, tegen alle vooroordelen in de dingen doet die zij ZELF belangrijk vindt! Het is juist die onontwarbare COCKTAIL van onredelijkheden, die op ieder onverwacht moment afgevuurd kan worden door iedere deelgenoot van het Chinese collectief bewustzijn, dat gezond egoïsme tot ideaal verheven heeft, ook nog eens half-onbewust vermengd met allerlei seksistische elementen! Want als je als Chinese VROUW capabeler blijkt te zijn dan de meeste mannen, reken maar dat het je extra moeilijk wordt gemaakt. En dan nog dat Li Yang “Goede Baan” en Grote Stad vaarwel gezegd heeft, er voor kiest GEEN kind te nemen (geen tijd voor), en zich nota bene inzet voor ver van het stedelijke bed wonende BOEREN, die ook nog allerlei enge drugs gebruiken…! Zo rechtstreeks wordt het natuurlijk nooit verwoord, maar zo wordt het wel bedoeld. In plaats hiervan roept men vertwijfeld “Wat haal je je toch allemaal in je hoofd; wat doe je je OUDERS toch aan!

Altijd wordt maar als vanzelfsprekend aangenomen dat Li Yang hier bij de Jingpo woont omdat ze nu eenmaal haar man moet volgen. Haar opofferingsgezindheid wordt zelfs geprezen. Nou, bedankt…! Het Chinese spreekwoord luidt “Trouw je met een haan wees dan een kip, trouw je met een reu wees dan een teef” (Jià jī suí jī, jià gǒu suí gǒu). Ik kwam weliswaar al veel eerder dan zij in de Jingpo-dorpen, maar zij is hier wel degelijk uit eigen beweging. Prop Roots is zelfs buitenproportioneel háár product, door haar buitengewone professionele ervaring en baanbrekende tact en inzet. Dat wilde ik maar even rechtgezet hebben.

v.l.n.r Zaiwa/Jingpo, Lisu, Han (Li Yang in Jingpo plain style) Let ook op de vruchtbaarheidssymbolen.

Diverse

Onze Engelse lessen aan de lagere school van ons dorp zijn eindelijk weer hervat, nu de officiële toestemming eindelijk verlengd is. Lastig toch, die bureaucratie. Op 1 juni (Kinderdag) komt de eerste voorstelling van ons nieuwe poppenkast-project; nog hard oefenen! Ook bereiden we ons voor op diverse Kampen. Groepen van tientallen kinderen uit de grote steden komen in Mei, Augustus en September om vrienden te maken en interessante dingen te doen met de kinderen hier. (WORDT UITERAARD VERVOLGD)

regisseuse Meng Qian (voor CCTV) en haar eerste cameraman Sang Qi

Documentaires…

Belangrijkste gebeurtenis van de afgelopen maanden was het wederom gefilmd worden, dit keer gedurende bijna een maand, voor de zoveelste documentaire over ons. Enerzijds is het mooi dat men zich uit eigen beweging aandient om ons (uiteraard gratis) te filmen, vanwege de publiciteit die ons dit levert. Anderzijds kost het wel steeds veel tijd en energie. Bovendien denken de filmers vaak anders over de zaken dan wijzelf, of hebben zij zo hun eigen agenda’s, of restricties waarmee zij rekening dienen te houden. Tot nu toe hebben wij redelijk geboft. (Filmers van mindere kwaliteit zijn vanzelf afgedropen.) Deze documentaire is eigenlijk een vierdelige serie. Twee delen betreffen de lotgevallen van enkele van onze pupillen, twee andere delen gaan puur over ons en Prop Roots. Het zal binnen een paar maanden op het internet te zien zijn. De link zal ik delen via de sociale media.

Vrouwenhandel in je eigen dorp

Het verhaal over het arme slachtoffer van vrouwenhandel in ons eigen dorp uit het vorige Bericht heb ik verder uitgewerkt en staat nu op het crowd blog China2025.nl. Morgen gaat Li Yang weer mee naar het lokale politiebureau, ditmaal voor de ultieme aanklacht.

Onlangs beseften we ons pas voor het eerst hoe vaak er sprake moet zijn geweest van vrouwenhandel (in diverse gradaties), gedurende de tientallen jaren dat zovele Jingpo-vrouwen hun gezin achterlieten, uit wanhoop door de uitzichtloze drugsverslaving van hun mannen (of omdat die aan aids of overdosis waren overleden) om dan in de duizenden kilometers verderop gelegen provincies Henan en Shandong te hertrouwen, de kinderen aan de hoede van familie overlatend. Henan en Shandong zijn typische macho-provincies, waar een groot tekort aan vrouwen heerst omdat dochters ongewenst zijn. Vrijwel elke Jingpo-familie heeft met dit verschijnsel te maken! Vergeef me als ik een beetje vaak het spreekwoordelijke beestje bij haar naampje noem. Het zijn overwegend fantastische mensen hier en dat meen ik. (En lang niet iedereen is hier aan de drugs 😉 Ooit gaan Li Yang en ik een keer op excursie en krijgt u een “Bericht uit Shandong” te lezen. Het schijnt dat daar dorpen zijn waar zoveel Jingpo wonen dat er Manau-festivals worden gehouden!

Over de Manau (Mùnǎo) gesproken, dit jaar hadden we maar één dag de tijd om mee te dansen, omdat dat voor de filmploeg lang genoeg was. Zie de foto’s.

Anton Lustig blog: PlanetZaiwa.ghost.io

Eerder verschenen in het blad “De Leeuw” van de Nederlandse Vereniging te Peking

This entry was posted in Anton Lustig, Bericht uit Zaiwaland, Kunst / Muziek, Prop Roots and tagged , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

2 Responses to Bericht uit Zaiwaland 10 – Iets rechtgezet

 1. Rob Alberts says:

  Ik blijf Li Yang volgen.
  Natuurlijk heb ik daar wel jouw blog voor nodig.
  Vriendelijke groet,

  • Anton Lustig says:

   Ik houd je op de hoogte, Rob.
   Het voelt best goed om met een moedige en geniale vrouw verbonden te zijn. Die zelfs in zekere zin bekendheid aan het krijgen is hierdoor. Kortom, meer nieuws volgt.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s