Bericht uit Zaiwaland (3)

Oplettende lezers hebben ongetwijfeld gemerkt dat Anton het Trium4aat-blog als een soort “parkeerplaats” meent te kunnen gebruiken voor Nederlandstalige stukjes elders. Zoals ook dit nieuwe “Bericht” voor “De Leeuw“, het blad voor de Nederlandse Vereniging te Peking. Maar hij heeft dan ook gewoon té weinig tijd om andere dingen te schrijven, vooral nu hij zelf als opzichter fungeert bij de bouw van dat projectcentrum, dat gebouw waar alles om draait….

Bericht uit Zaiwaland (3) 

De Jǐngpō-dorpsgemeenschappen van de Westelijke Bergen, in de wandeling Zaiwaland genaamd, zijn te vinden in een subtropisch, door Birmees grondgebied omgeven, uiterst puntje van China. Dit is waar Anton Lustig woont, kunstenaar maar toevalligerwijs tevens ’s werelds voornaamste specialist op het Zǎiwà, gesproken door het merendeel van de Chinese Jingpo aldaar. Door middel van taal- en creatief onderwijs en interculturele uitwisselingsprojecten beoogt zijn Prop Roots Program de Jingpo/Zaiwa-kinderen meer zelfvertrouwen geven en hen beter in staat stellen hun toekomst in eigen handen te nemen, in een samenleving die gekenmerkt wordt door armoede, culturele erosie en enorme problemen rond drugs en HIV/AIDS.

door:  Anton Lustig

Er is sinds het vorige “Bericht uit Zaiwaland” van mei jl. weer veel gebeurd. Eén ding zal duidelijk zijn: het valt niet mee om een grassroots-organisatie te beheren! De ontwerpende kunstenaar Yáo Jiànjùn is nog verscheidene keren langs geweest om aanwijzingen te geven. Terloops noem ik nog even dat de lokale aannemer/koppelbaas waar ik vorige keer nog met zoveel lof over schreef nu de politie achter zich aan heeft, door zijn schaamteloos meeprofiteren bij vrijwel alle financiële transacties. Door ons tijdig ingrijpen is de schade gelukkig nog relatief beperkt gebleven, en wellicht kunnen we nog wat terugkrijgen. Ondergetekende is nu zelf maar aannemer geworden, met vrouw Lǐ Yáng natuurlijk, en is voornamelijk op de bouwplaats te vinden, of op ’t brommertje sjezend van hot naar her. Ongetwijfeld is dit één van de drukste periodes uit ons leven. “Ons” enigszins uitgedunde bouwteam bestaat nu uit vijf Jingpo/Zaiwa en twee Dǎi.


Bijna klaar

Financiële aderlating” is nog een understatement, maar hoe dan ook is Prop Roots’ project- en activiteitencentrum nu dan toch bijna klaar: multifunctioneel, origineel, luchtig, ontzettend mooi maar zeker niet protserig, een uniek kunstwerkje. Kijk anders maar wat zij van Yuster.nl nog meer in hun mars hebben. Dit geheel pro deo ontworpen bouwwerk zouden we gerust “Escher-huis” kunnen dopen, vanwege de vele trappetjes en niveauverschillen. Het staat op een helling op het zuiden en maakt perfect gebruik van het prachtige uitzicht, de lichtval en de noodzakelijke verfrissende wind. Nog een paar weekjes doorploeteren en we kunnen erin. Natuurlijk komt er dan een groots dorpsfeest, waar tevens veel gasten van elders zullen komen.

Het zal niet lang meer duren voor het projectcentrum eindelijk af is.

Gasten van buiten

In de afgelopen zomer zijn we, behalve door Yao Jianjun verder nog bezocht door: (1) tien vrijwilligers uit Beijing voor ons Zomerkamp, (2) een TV-ploeg, zie hieronder, (3) twee long term vrijwilligers: Cuī Qiàn uit Beijing voor de leesvaardigheidslessen, en rechtstreeks uit Boston de Amerikaanse Cybelle, neurolinguist, voor Engelse les en onderzoek naar meertaligheid, en (4) een zojuist gearriveerd Engels echtpaar dat een maand zal blijven: Ben weet leuke wiskundige spelletjes, maar is ook ingenieur, gespecialiseerd in water en elektriciteit, dus hij komt wel heel erg op het goede moment! Laura is detective en traumadeskundige en gaat binnenkort haar expertise en ervaring gebruiken voor een lezing geven hier in het dorp.

Prop Roots team October 2012
(Anton nog in bouwplaats-broek)


Zo’n CCTV-bezoek dat wil wat

Afgelopen zomer zijn we voor een tweede keer een week lang gevolgd door een documentaireploeg, ditmaal van de CCTV, de Chinese Staats-TV.  We zijn naar diverse dorpen geweest en naar een traditioneel dansfestival (een zgn. Manau). Uiteindelijk kozen zij ervoor ons verhaal niet in de beoogde serie te plaatsen, omdat het niet somber en zielig genoeg was, wat eigenlijk juist wel fijn is om te horen. Het wordt t.z.t. een aparte documentaire met een meer passende sfeer. Dit bezoek had nog heel wat voeten in de aarde. Omdat het hier ging om een “China Central” TV-ploeg wist de plaatselijke overheid (van Xishan county = Zaiwaland) niet hoe snel ze hierheen konden komen om logistieke en spijsverteerlijke ondersteuning te verlenen. Maar omdat deze ploeg tamelijk slecht georganiseerd was, moest er op de school hier die dag urenlang op hen gewacht worden. Iemand overhoorde per ongeluk Li Yang’s opmerking dat die overheidsmensen zichzelf maar moesten vermaken, omdat niemand hen immers had uitgenodigd, wat, zo bleek achteraf, niet in goede aarde viel. Maar deze wrok is alweer aan het wegtrekken en er komen ongetwijfeld betere kansen om met deze lokale officials te keuvelen. Wat we ook fout hebben gedaan is dat we de officiële toestemming voor het filmen gezocht hebben op het laagste niveau van het onderwijscircuit (van onder naar boven werkend) inplaats van op het municipale niveau (dus van boven naar onder werkend). De municipale onderwijschef schijnt hier pissig over geweest te zijn en bleef een tijdlang niet bereikbaar. Hoewel wij nota bene met Chinees Nieuwjaar zowat een week met hem in zijn geboortedorp hebben doorgebracht! De toestemming voor onze vier docenten, voornamelijk buitenlanders, laat nu al twee maanden op zich wachten…


Guānxi en Erkenning

Op officieel niveau liep het een en ander dus behoorlijk stroef de laatste tijd. Hoewel wij Japanners noch zieltjeswinners zijn, durfde geen enkele official zijn nek uit te steken en een ja-woord toe te voegen aan onze aanvraag voor de genoemde vier docenten. Dus ook onze vanouds grootste steun hier op de school, het schoolhoofd, zielig onderaan de hiërarchie, was niet te motiveren. Gelukkig hebben wij veel betere guānxi voorhanden, die we voor deze keer dus toch maar eens aangesproken hebben, en het resultaat is dat over enkele dagen hoge afgevaardigden van het prefecturale Bureau voor Onderwijs – veel hoger dus dan die municipale onderwijschef – zelf naar het dorp komen om te vertellen dat het allemaal in orde is. Dus die problemen zijn binnenkort uit de lucht. Het mooie is wel dat we nu eindelijk ook van officiële zijde waardering voor onze inspanningen beginnen te krijgen.

UPDATE: alles is inmiddels koek-en-ei! Toch is dit ook een bewijs dat guanxi, connecties, wel degelijk onontbeerlijk zijn in dit land.
FOTO VOLGT, van het feestelijk tafelen met de onderwijs-chef, die ons van harte wil steunen en een hoop verhalen te vertellen had!

Zou ik nog bijna vergeten het heugelijke nieuws te vermelden dat Prop Roots, oftewel 榕树根公益项目, sinds een paar maanden eindelijk een legale status heeft verkregen, omdat het nu officieel een onderdeel vormt van een grotere, overkoepelende Chinese NGO. 


Zomerkamp

Acht zomerdagen in augustus duurde ons Zomerkamp, ons 5e Kamp reeds. Tien vrijwilligers kwam speciaal hiervoor uit Beijing, om samen met Zaiwa-kinderen uit de omliggende dorpen te doen aan: fotografie, elementaire chemie, creatief-met-afval, spoorzoeken, gipsafdrukken maken van dierensporen, stenen beschilderen, en het schilderen van “mijn idealen-wolk”. Dit alles en nog meer rondom het thema “Mijn Boek”. Stap voor stap creëerden de kinderen de inhoud van hun eigen boekwerk, op basis van een losbladige map met stevige kaft en hier een daar een bladzijde om in te vullen, alles door de kinderen prachtig versierd. Ieder kind koos ook een zijn/haar eigen blad van een plant of struik uit de omringende natuur, om netjes te plastificeren en in het boek te stoppen. Zo bleek alweer dat in de natuur nergens twee identieke bladeren te vinden zijn, en zo geldt ook: “Ieder kind is anders; geen twee kinderen zijn hetzelfde!”

Maak je eigen boek

Creatief met afval


Dat is de k
unst

Mijn ambities op het gebied van het schilderen en de muziek heb ik geenszins opgegeven. Maar ik streef nu eenmaal naar puur kunstenaarschap en dus moest mijn scheppende werk hier middenin en mede tot nut van de Zaiwa-gemeenschap plaatsvinden. Het Chinese onderwijs ontbeert creativiteit, zo zeggen Chinese experts nu zelf ook, dus onze aanpak en tegendraadse levenswijze worden door steeds meer Chinese individuen, media en organisaties gevolgd. Cruciaal is dat ons project niet zweverig is maar deel uitmaakt van een professioneel netwerk, met mijn levensgezellin Li Yang, ervaren als senior communicatiespecialiste voor grote NGO’s, als spin in het web.


Meer weten? Klik hier of google eens wat rond.

Donaties zijn meer dan welkom in deze moeilijke fase van ons project. Dat kan naar rekeningnr. 11.88.40.665 Rabobank te Utrecht (A. Lustig, o.v.v. “donatie”)
of via Paypal aan “anton_lustig@hotmail.com” (Hier kunt u ook een mail naar sturen!)

This entry was posted in Anton Lustig, Bericht uit Zaiwaland, Kunst / Muziek, Prop Roots and tagged , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

5 Responses to Bericht uit Zaiwaland (3)

 1. cor verhoef says:

  Anton, ik ga heel snel reageren, want dit is goed nieuws. Een aanzienlijk deel van mijn schoonfamilie komt ineens binnenwapperen. Er moet gekookt, gegeten en gedronken worden. Ik voel een karaoke-avond aankomen.

 2. Hanneke says:

  Hé broertje, eindelijk kunnen lezen wat de laatstse stand van zaken is. Erg leuk om te lezen. Ik hoop het gauw in het echt te kunnen zien. Maak viend en vijand, guānxi of anderen maar lekker enthousiast! Dat is nog het beste recept voor succes. Jullie zijn niet te stuiten!

 3. Loes Konings says:

  Dag Anton en Li Yang (of is het Yangetje/) Ik heb je verhaal met belangstelling gelezen. Het gebouw op jullie terrein ziet er ook geweldig uit. Veel sukses in de toekomst gewenst.

 4. Anton, ik zou zeggen petje af, ware het niet dat het hier nu onder de min 10 is. Zoals Hirschbach vroeger placht te zeggen, de aanhouder wint, dat is maar weer eens bewezen!

 5. Anton Lustig says:

  Bedankt voor jullie reacties. En aanmoedigingen!

  Ik heb een nieuwe foto toegevoegd van de site. Of van het huis, want op een gegeven moment ga je zeggen “ik ga weer naar het huis” in plaats van “ik ga maar weer eens naar de bouwplaats”.

  Hier is nog een leuk filmpje over de bouw, van een meer tijdloos karakter.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s