Fins Verkiezingsblogje: Stembustaalstrijd

PaulDe Finse rechts-populistische politieke partij Perussuomalaiset, die in zijn vijftienjarig bestaan nooit  boven de 5% van de stemmen wist te komen, stevent af op een flinke verkiezingszege in de aanstaande parlementsverkiezingen op Zondag, zoals ik in een eerder blogje al aankondigde. De naam van de partij, die vrij vertaald “De Echte Finnen” betekent, geeft al aan hoe deze partij haar machtsbasis opbouwt: met “wij” tegen “zij”, het scheppen en benadrukken van verdeeldheid en onzekerheid. Door te claimen dat zij de “echte” Finnen vertegenwoordigen, impliceren ze dus dat er ook onechte Finnen zijn (d.w.z. pakweg iedereen die het niet met ze eens is).

Net als alle andere rechts-populistische partijen in Europa voeren de Perussuomalaiset strikte beperking van de immigratie in hun banier, maar in Finland is dat strijdpunt niet effectief genoeg. Er zijn simpelweg te weinig immigranten. Het land laat per jaar niet meer dan 1800 vluchtelingen toe, een aantal dat al tien jaar niet is veranderd. De meesten van de herkenbare buitenlanders wonen trouwens in de weinige grote steden, waar de Perussuomalaiset traditioneel weinig steun genieten. Derhalve heeft de partij een strijdpunt omhelsd dat enkel in Finland speelt: De afschaffing van het school-Zweeds. Bij gebrek aan echte buitenlanders zet de partij zich af tegen het Zweedssprekende deel van de eigen bevolking en wonderlijk genoeg werkt het.

Carl Gustav Emil Mannerheim vind je terug in straatnamen, standbeelden, of zoals hier op postzegels

Carl Gustav Emil Mannerheim vind je terug in straatnamen, standbeelden, of zoals hier op postzegels (door Posti- ja telelaitos)

Finland was zes eeuwen lang een onderdeel van het Zweedse koninkrijk. De bewoners waren Zweedse onderdanen met representanten in de Zweedse rijksdag, de Zweedse wetten golden voor hen en ze gingen naar de Zweedse kerk. De culturele, economische en politieke elite was Zweedstalig. Heel de Finse literatuur van voor 1809 is Zweedstalig en vele van de historische helden van Finland spraken van huis uit Zweeds, zoals maarschalk Mannerheim, die in een recente volksraadpleging nog werd verkozen tot de grootste Fin aller tijden. Zelfs na een eeuw van Russische overheersing en de opkomst van het Fins als officiële taal was bij de Finse onafhankelijkheid nog zeker tien procent van de bevolking Zweedstalig, waaronder vele iconen van het Finse nationalisme. Het eerste staatshoofd van Finland was een Zweedssprekend edelman, Pehr Evind Svinhufvud. Dit alles maakt het begrijpelijk dat na de onafhankelijkheid, het Zweeds werd uitgeroepen als tweede nationale taal van Finland, naast het Fins. De wettelijke bescherming van deze minderheidstaal gold en geldt internationaal als een lichtend voorbeeld. (De Friezen in Nederland kunnen van zo’n status enkel dromen.)

De officiële status van het Zweeds houdt in dat een Zweedssprekende Fin in gemeentes met een bepaald percentage Zweedstaligen er recht op heeft om in zijn eigen taal te woord gestaan te worden door alle ambtenaren, inclusief dokters en verpleegkundigen, rechters en advocaten, en om alle officiële documenten, tot bankafschriften aan toe, te ontvangen in het Zweeds, enzovoort. Het betekent tevens dat alle Finstaligen verplicht onderwijs krijgen in het Zweeds (zoals ook de Zweedstaligen op school Fins moeten leren).

Het is tegen dit verplichte taalonderwijs dat de Perussuomalaiset in het geweer komen. Zweedse les is al sinds jaren bij zeer veel Finse jongeren uiterst impopulair. Vooral degenen die in het Oosten en Noorden van Finland wonen zien er het nut niet van in. In de jaren ’50 en ’60 profiteerden nog velen in Finland van hun tweetaligheid die hen in staat stelde werk te zoeken in het rijke Zweden, nadat Finland door de oorlog bijna aan de bedelstaf was geraakt. Maar sinds de jaren ’70 is de Finse economie sterk gegroeid en is die behoefte weggevallen. Tegelijkertijd is het aandeel Zweedstaligen in de Finse bevolking door emigratie en assimilatie sterk teruggelopen.

De leider van de Perussuomalaiset, Timo Soini, heeft heel gewiekst de algemene onvrede onder de bevolking, voortkomend uit de vrees voor een veranderende wereld, weten te kanaliseren door het verplichte school-Zweeds als mikpunt te gebruiken. De officiële lijn van de partij is om het Zweeds niet langer verplicht te stellen op Finse scholen, maar het aan te bieden als één van meerdere buitenlandse talen, zodat leerlingen in het Oosten van het land bijvoorbeeld Russisch kunnen kiezen in plaats van Zweeds. Dit is een redelijk standpunt, maar de onderstroming, vertegenwoordigd door vele van de lokale volgelingen van de partij, is veel extremer. Die willen 200 jaar na dato wraak nemen voor 600 jaar Zweedse overheersing. Die noemen het taalapartheid dat 95% procent van de bevolking de taal moet leren van de overige 5%. Die omschrijven de Zweedstaligen in Finland als een adder aan de Finse borst. Die willen dat Finse geschiedenisboeken beginnen in 1917. Die schreeuwen om inburgeringstesten voor Zweedstaligen (met verlies van staatsburgerschap als sanctie; spreek Fins of riskeer deportatie! Finland voor de Finstalige Finnen!).

Het versoepelen van het taalonderwijs in het Zweeds is, zoals gezegd, een redelijk voorstel. Ik denk, als taalleraar, dat het het taalonderwijs ten goede zal komen als leerlingen bewust kiezen voor een bepaalde taal. Maar ik, en met mij alle andere partijen in het Finse parlement, weten heel goed dat de taalkwestie slechts een stokpaardje is van Soini om electoraal gewin te behalen en dat de agenda van de Perussuonalaiset veel verder gaat dan dat. Een populistische partij heeft een vijand nodig en aangezien in Finland asielzoekers en illegale immigranten niet voldoen, moet de taalkundige minderheid, die sinds jaar en dag door onzekere Finnen als elitair wordt gezien, die rol vervullen. De overige partijen zetten dan ook op typisch Finse wijze de hakken in het zand ter verdediging van de taalwetten. Maar als Soini met zijn partij een grote verkiezingswinst boekt, zullen er stemmen opgaan in de rechtse Centrum partij (Keskusta) om een deel van zijn standpunten over te nemen en zo zijn electoraat weg te halen (Centrum-rechts in Finland is in dat opzicht niet anders dan in andere Europese landen). En daarmee zullen ze de sluizen openen voor de haat van de gemene man jegens iedereen die hij niet begrijpt en alles wat hem angst aanjaagt. Trots op Finland zal een motto worden waaronder haat jegens anderen schuilgaat.

Advertisements
This entry was posted in Paul Nijbakker, Standplaats Tornio and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

12 Responses to Fins Verkiezingsblogje: Stembustaalstrijd

 1. Haat tegen iedereen die anders is of denkt, het is overal hetzelfde.

 2. Anton Lustig says:

  Fikse verkiezingszege? Dat is toch niet mis. Maar kijken of het vanzelf inzakt zodra ze mee moeten regeren. Hopen dat er niet teveel malaiseT van komt.

 3. @Antoinette,
  Het is iets algemeen menselijks, beschaving moet de ergste uitwassen tegengaan.

  @Anton,
  Ze staan momenteel op 16% van de stemmen. Daarmee zouden ze best wel eens een beslissende stem kunnen krijgen in diverse coalities.

 4. Mindy says:

  Wow, zoveel onzin over Perussuomalaiset en de taalkwestie heb ik zelden gelezen. Om te beginnen kan ik al zien dat u de Finse taal niet machtig bent, want u gaat ervanuit dat de Echte Finnen een directe vertaling van Perussuomalaiset is. Eigenlijk is de benaming “de Echte Finnen” een vertaling van de Engelstalige benaming True Finns, wat heel andere connotaties heeft dan de oorspronkelijke Finstalige naam. Perussuomalainen (meervoud perussuomalaiset) betekent eigenlijk meer iets zoiets als een gewone or doorsnee Fin met een vleugje van het idee dat dit zijn de mensen die de ruggegraat van het maatschappij vormen. Gewone Finnen in tegenstelling tot hoge heren die zich helemaal geweldig vinden en die de gewone werkende mensen neerkijken. Alleen hebben alle Zweeds- en Engelstalige vertalingen voor het voorzetzel/bijvoeglijke naamwoord “perus-” meestal een neerbuigende connotatie wat tot de ook binnen de partij als redelijk mislukte vertaling beschouwde benaming True Finns heeft geleid.

  Perussuomalaiset zijn zeker populistisch want ze luisteren (als een van de weinige partijen in Finland) naar de meningen van de mensen. Bijvoorbeeld de Nationale Coalitiepartij (Kokoomus) luistert niet eens naar hun eigen leden. Afgelopen zomer wilden meer dan 50% van de leden in het partijcongres het verplichte Zweeds afschaffen en stemden ervoor dat dit het standpunt van de partij zou worden. De partijleiding besloot toch dat Kokoomus als partij nog steeds pro-verplicht Zweeds zal blijven. De vicevoorzitter was zelfs aanwezig in het partijcongres van RKP, de Zweedstalige partij met veel geld achter zich, tijdens deze stemming en beloofde dat zijn partij geen veranderingen in de taalwetten zou maken.

  Maar rechts zijn de Perussuomalaiset niet. Hun politiek is redelijk links want ze willen de welvaartstaat in stand houden. Gratis scholing, openbaar gezondheidszorg met een algemeen ziektekostenverzekering voor iedereen geregeld door de staat met belastinggeld, lange zwangerschapsverlof, goede zorg voor ouderen en gehandicapten, enz. Ze worden alleen bestempeld als rechts omdat ze de binnenkomst van social security shoppers uit andere landen willen beperken en gewelddadige buitenlandse criminelen willen deporteren. 1800 vluchtelingen per jaar en dat het aantal al jaren hetzelfde is gebleven klopt geen meter. Vorig jaar kwamen er 6000 asielzoekers binnen en er zijn meer dan 5000 familiehereningsaanvragen die behandeld moeten worden. Voor een land met 5 miljoen inwoners en 221 000 eigen werklozen is zo’n aantal mensen die volledig op kosten van de staat zullen leven wel een grote last.

  En het idee dat alleen Finstalige Finnen in Finland zouden mogen blijven is ronduit belachelijk. Wat de Perussuomalaiset willen zijn dezelfde soort taalwetten als in Zweden of in Nederland. In allebei landen heb je een taal die de officiële taal in het hele land is en een speciaal minderheidstaalstatus voor respectievelijk Fins, Sami en Roma (Zweden) en Fries (Nederland). Buiten Friesland is het voertaal Nederlands maar in Friesland waar de meeste Friestaligen wonen heeft het Fries een semiofficiële status. Volgens New York Times zijn de Zweedstaligen in Finland “the most pampered minority in the world”. Waarom wordt het met genocide vergeleken als wij deze wereldrecord niet willen en deze “svenskatalande bättre folk” (=Zweedstalige betere volk) net zo goed willen behandelen als alle andere beschaafde Westerse maatschappijen hun oeroude minoriteiten behandelen? Wanneer mogen de Finstalige Finnen in hun eigen land geen tweederangsburgers meer zijn? Hoe lang nog moeten de Zweedstaligen makkelijker naar universiteiten binnenkomen onder hun taalquota’s? Hoe lang nog kan je afstudering uit universiteit ervan afhangen of je één cursus Zweeds wel hebt gehaald of niet als je alle andere cursussen wel hebt gehaald? Toen Nokia groot werd, werden sommige mensen miljonairs met opties en aandelen. Dat was minder dan 20 jaar terug en pas toen kwamen de eerste Finstaligen in de Top 20 van de rijkste mensen in het land. Deze Zweedstalige rijkdom wordt gebruikt om de superieure status van het Zweeds in stand te houden door alle partijen die voor verplicht Zweeds beloven te zijn rijkelijk campagnefinanciering te geven. Hoe anders denkt u dat een partij die nooit meer dan 4% van de stemmen haalt (=RKP, Zweeds volkspartij) de laatste 25 jaar altijd 1 of 2 ministers levert?

  En de Finnen haten alleen degenen die hun wil op ons willen doorduwen zonder dat het ons iets goeds levert. Respecteer ons en we respecteren je terug. Werk en zorg ervoor dat je ook je eigen steentje bijdraagt tot het maatschappij net als wij doen. Speel met dezelfde regels als alle anderen en eis geen speciale behandeling. In je vrije tijd mag je gerust je eigen eigenaardigheden hebben en er trots op zijn net zoals wij dankzij onze eigenaardige gevoel voor humor wereldbekend voor aparte competities (wereldkampioenschap air guitar, wereldkampioenschap saunazitten enz.) zijn geworden. Maar verwacht niet dat wij een sofa voor 12 mensen uit Syrië met belastingggeld voor je importeren (en erover blij zijn terwijl je bijstand krijgt) omdat het in jouw cultuur gewoon is om met heleboel familie en vrienden constant thuis af te spreken. Bedrieg onze sociale stelsel niet en als je wel doet en betrapt wordt, betaal dan alles netjes en snel terug zoals alle Finstalige Finnen moeten doen als ze door een fout teveel betaald krijgen (al is de fout niet hun eigen schuld). Kom niet hier als een “hulpbehoevende” en gedraag je niet alsof wij jou iets schuldig zijn, alsof je jezelf beter vindt dan ons. Doe je dat soort dingen wel, wees niet verbaasd als we je al te graag terug willen gooien naar waar je vandaan kwam. Sorry, maar als je het gevoel krijgt dat je door de Finnen gehaat wordt, kijk eens eerst naar de spiegel en denk aan je eigen gedrag. Dat is meestal de snelste manier om het oorzaak van het probleem te vinden.

  • @Mindy,
   Wow, zo’n reactie heb ik nog nooit gezien. Het is eens temeer een indicatie van hoe hoog deze materie speelt en hoe deze partijen die zich nationalistisch noemen op elkaar lijken.

   Je hebt gelijk; jouw Nederlands is beter dan mijn Fins en de vrije vertaling “De Echte Finnen” komt in dit geval van de Zweedse term “Sannfinländarna” die de Perussuomalaiset zelf gebruiken om zich in het Zweeds mee aan te duiden. Ik kan echter genoeg Fins om te weten dat het woord “perus” niet “gewoon” betekent (dat zou eerder “tavallinen” zijn), maar “basis” (vgl “peruskurssi” = basiscursus). Perussuomalaiset zijn dus basisfinnen, daaruit spreekt toch wel dat ze zich beschouwen als finser dan de rest.

   Uit je jeremiade tegen de Zweedstaligen, blijkt tevens dat je hen niet als “echte” Finnen beschouwd. Je plakt een stereotype op de Zweedstaligen en dan ben je verongelijkt omdat ze op het voetstuk staan waar je ze zelf opgezet hebt. Het beeld van de Zweedstaligen als rijke snobs die de politiek in hun zak hebben klopt helemaal niet. Dat is een idee uit de 19de eeuw dat door de Russen van harte werd aangewakkerd om hun eigen invloed in Finland te versterken. Zoals ik in mijn artikel heb aangegeven is het waar dat de elite in die tijd Zweedstalig was en dat dat een historisch gegeven is en verklaart waarom de Zweedse taal in Finland een officiële status heeft. De overgrote meerderheid van de Zweedstaligen zijn echter ook maar gewone (“basis” zo je wilt) mensen.

   Alle politieke partijen beweren dat ze “het volk” vertegenwoordigen; daarin zijn populisten niet anders dan de rest. Alle rechts-populistische partijen in Europa zijn voor het behoud van de welvaarststaat (voor de “eigen bevolking” dan), maar dat wil niet zeggen dat ze niet rechts zijn. Practisch alle partijen in het politieke spectrum willen dat.
   Het getal van 1800 vluchtelingen klopt wel, zoek het maar op. Het is het quotum dat Finland hanteert bij de UNHCR. Asielzoekers zijn een andere groep. 6000 Asielzoekers per jaar is trouwens internationaal gezien een peuleschil; buurland Zweden ontving in 2008 al vier keer zoveel. Het is tevens helemaal niet gezegd dat al die asielzoekers ook mogen blijven en het is ook een leugen dat ze allemaal volledig op kosten van de staat leven. Het is wel een feit dat er in Finland veel minder buitenlanders wonen dan in andere West-Europese landen.

   Ik gaf in mijn artikel aan dat de officiële standpunten van de PS partij inzake de taalkwestie voor velen van de volgelingen lang niet ver genoeg gaan. Er is wel degelijk een onderstroming die een puur Finstalig Finland nastreeft, sla er de internetfora maar op na, maar niet schrikken van het taalgebruik, de beledigingen en bedreigingen aan het adres van de tegenstanders (Ook daarin onderscheidt de achterban van de Perussuomalaiset zich niet van die van andere rechts-populistsiche partijen in Europa).

   De rest van je verhaal laat ik voor wat het is: een uitstekende illustratie van precies dat minderwaardigheidsgevoel en die verongelijktheid die kenmerkend is voor de achterban van rechts-populisten overal ter wereld. Verder is het niet to-the-point.

 5. de stripman says:

  Het is inderdaad het bekende verhaal. Bij ons heeft de PVV ook de grootste aanhang in die delen van het land waar de minste allochtonen wonen. Angst voor wat je niet kent is een sterke drijfveer. Voeg daar het gevoel bij achtergesteld te worden en klaar ben je…

 6. Rob Alberts says:

  Ik ga eens navragen hoe dit in Canada geregeld is, met het frans en engels.
  Tolerantie is makkelijk gevraagd maar moeilijker gegeven.
  En een gemeenschappelijke vijand geeft altijd eendracht.
  Wat er nu werkelijk in Finland aan de hand is, is mij nu nog niet duidlelijk.

 7. @Strip,
  Zie de reactie van Mindy en de sentimenten die eruit spreken… Niet te onderscheiden toch van wat je hoort uit PVV hoek.
  Een andere, meer onverwachte, overeenkomst is dat de leider van de Perussuomalaiset ook zo’n vriend van Israel is.

  @Rob,
  Finland maakt nu exact hetzelfde fenomeen mee als Nederland ten tijde van Fortuyn, de sterke opkomst van het rechtspopulisme in reactie op de veranderingen in de globaliserende maatschappij. Het enige duidelijke verschil is de taalkwestie. De Perussuomalaiset zijn erin geslaagd van de taalkwestie een strijdpunt te maken dat ze enorm veel stemmen lijkt te gaan opleveren. De anti-immigratie boodschap wordt erdoor overschaduwt.
  De situatie in Canada valt niet echt te vergeklijken met de Finse, omdat daar de Franstalige minderheid een jarenlange strijd heeft moeten leveren voor emancipatie van hun taal. In Finland lijkt het nu precies andersom te gaan; Perussuomalaiset wil de minderheidstaal zijn officiële status ontnemen.

 8. Cor Verhoef says:

  @Paul,

  Ik heb zo’n zwartgallig vermoeden dat de reactie van Mindy het laatste is wat we ooit van haar/hem zullen horen.

  • @Cor,
   Dat weet ik nog zo net niet. Net als de PVV hebben de Perussuomalaiset volop lieden in hun aanhang die fanatisme koppelen aan ongenuanceerdheid en een zekere flexibiliteit aangaande feitenmateriaal. Het is al tekenend op zich dat ze zelfs over een blog in het Nederlands vallen.

 9. Anton Lustig says:

  Aiaiai, wat een verhitte discussie!

  Sauna?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s