Verkoper van “ingestraalde” bomdetectoren eindelijk aangepakt!

PaulTjonge, het is er dan toch nog van gekomen! En dat terwijl James Randi en The New York Times al veel eerder deze kapitale zwendel aan het licht brachten. Ik las er vorig jaar over in de lezenswaardige column “Bad Science” van Ben Goldacre in the Guardian online en de BBC had naar aanleiding daarvan ook al actie ondernomen en aan de bel getrokken over de New Age detectieapparatuur die deze zwendelaar met gelikte verkooptrucs aan de man bracht.

Waar gaat het om? Een Britse ondernemer prijst in zijn verkoop sites en video’s een apparaat aan waarmee alle soorten explosieven kunnen worden gedetecteerd over afstanden tot een kilometer, dwars door lucht, water of steen heen, en dat alles zonder batterijen of een andere energiebron. Hoe werkt het dan? vraagt ieder weldenkend mens. Welaan, de drager gebruikt geplastificeerde kartonnen kaartjes die via een geheim proces electrostatisch zijn ingeprent met de ionische lading en structuur van de te detecteren substantie, of het nu gaat om explosieven, of drugs, of andere illegale substanties, jawel. De drager steekt het gewenste kaartje in het apparaat,  laadt het apparaat op met zijn lichaamsenergie en hoeft enkel langs de te detecteren substantie te lopen met het apparaat in de hand. De wijzer van het apparaat zal dan als een wichelroede aanduiden waar de substantie zich bevindt. Onfeilbaar, het klinkt haast te mooi om waar te zijn…

We weten dat wichelroeden niet werken, maar dit apparaat werkt natuurlijk wel, want de ondernemer zegt het zelf, en hij kan het weten, want hij produceert en verkoopt het apparaat (U volgt de logica?). Daarom is de werking ook nooit onafhankelijk getest door enig onderzoeksinstituut. Uitnodigingen van James Randi om het apparaat door hem te laten testen werden door de ondernemer als onnodig van de hand gedaan.

Zolang een dergelijk apparaat enkel wordt gebruikt door zweverige middenklassemiepjes om te  detecteren of het aura van hondjelief negatieve vibraties bevat of soortgelijke buitenwijkachterkameroperette, is het een betrekkelijk  onschuldig, hoewel tamelijk prijzig (à £40.000 per stuk) speeltje. Maar, wanneer het daadwerkelijk wordt ingezet als bommendetector, als er daadwerkelijk levens van afhangen, wordt het levensgevaarlijk.

Weldenkende mensen stellen zich zo voor dat een apparaat met zulke vergaande, buitengewone detectiekwaliteiten eerst uitgebreid en objectief zal worden getest door eventuele klanten om de werking te onderzoeken, maar daar hebben wij weldenkende mensen het volledig bij het verkeerde einde. Het Irakese ministerie van Binnenlandse Zaken kocht voor 85 miljoen dollar van deze apparaten zonder klaarblijkelijk enige vorm van kritische evaluatie. Elke keer dat het apparaat niet bleek te werken beweerde de verantwoordelijke generaal simpelweg dat de drager niet met het apparaat kon omgaan en wie durft een generaal tegen te spreken, nietwaar? Dezelfde generaal zegt ook dat het hem niet kan schelen of de werking van het apparaat magisch dan wel wetenschappelijk aantoonbaar is (PARDON??!!!!)

Hoeveel bomaanslagen hadden voorkomen kunnen worden als die miljoenen waren uitgegeven aan deugdelijke detectieapparatuur (die uiteraard niet zo’n fantastische reikwijdte heeft, die wel een energiebron behoeft, waarvan de werking niet geheim is, en die een uit testen bekend falingspercentage kent)? Hoeveel doden waren er minder gevallen als Iraakse generaals een cursus kritisch denken hadden gevolgd vooraleer ze aan het hoofd van staatsveiligheid werden geplaatsd?

Advertisements
This entry was posted in Jeremiades, Paul Nijbakker and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s